TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 11)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • บริบบาลเภสัชกรรม
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ
 • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • ประเภทโควตาพื้นที่
  • พื้นที่ภาคอีสาน
   • กำลังศึกษาในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ดังนี้ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
  • พื้นที่ภาคอื่นๆ
   • กำลังศึกษาในสถานศึกษาภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ยกเว้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดข้างต้น
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 65 คน
 • (หน้า 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11