TCAS/รับตรง61 ความสามารถภาษาอังกฤษ สาขาดิจิทัลมีเดีย-นานาชาติ ม.สงขลา 2561

TCAS/รับตรง61 ความสามารถภาษาอังกฤษ สาขาดิจิทัลมีเดีย-นานาชาติ ม.สงขลา 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 470 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 150 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 50 หรือ
  • TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
  • PSU-GET — ไม่ต่ำกว่า 60% หรือ
  • คะแนนที่ได้มาตรฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครโดยตรง ณ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5