รับตรง61 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2561 (รอบ 2)

รับตรง61 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2561 (รอบ 1)

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2560 – 3 มกราคม 2561
 • (หน้า 13)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
  • การจัดการการบิน-การจัดการจราจรทางอากาศ
  • การจัดการการบิน-การจัดการท่าอากาศยาน
  • การจัดการการบิน-การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
 • หลักสูตรระดับอนุปริญญา
  • นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน
  • เทคโนโลยีอากาศยาน-เครื่องวัดประกอบการบิน
  • เทคโนโลยีอากาศยาน-อิเล็กทรอนิกส์การบิน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต ฟิสิกส์ และอังกฤษ รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ตาไม่บอดสี
 • (หน้า 7)

จำนวนที่รับ

 • รวม 252 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบวัดความรู้
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 8-12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13