TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 ทุนวิทยวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์ 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมจัดสรรทุนการศึกษา สาขาวิทยาศาตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2560

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาตร์เชิงคำนวณ
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ และคณิต แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.25

จำนวนที่รับ

 • รวม 4 ทุน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TCAS/รับตรง61 ทุนวิทยวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์ 2561

เว็บไซต์