โครงการรับตรง นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2557

โครงการรับตรง นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2557

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 2 มกราคม 2557 – 18 เมษายน 2557

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
  • เป็นสตรีโสด อายุ 17—20 ปี
  • มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2

จำนวนรับ

  • 60 – 80 คน

วิธีสมัคร

  • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://job.rtncn.ac.th

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์