รับตรง61 พิจารณาผลการเรียน ปวส. ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ 2561

รับตรง61 พิจารณาผลการเรียน ปวส. ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาผลการเรียน และแฟ้มผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
 • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร-ภาคพิเศษ/เสาร์-อาทิตย์
 • สัตวศาสตร์-การผลิตสุกร
 • สัตวศาสตร์-โคนมและเนื้อ
 • สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก
 • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • การประมง
 • การบัญชี
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 310 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8