โครงการรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2557

โครงการรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ธันวาคม 2556 – 30 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์ — 150 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ — 390 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ — 20 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ — 197 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ — 400 คน
 • คณะนิติศาสตร์ — 300 คน
 • คณะรัฐศาสตร์ — 300 คน
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ — 60 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เฉพาะสาขาอนามัยชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม) — 100 คน
 • คณะบริหารศาสตร์ — 630 คน
 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร — 150 คน

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2556

จำนวนรับ

 • รวม 2,697 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.entry.ubu.ac.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์