TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 คณะพยาบาลศาสตร์ 2 โครงการ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
 • โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

 • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ในโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันแหล่งฝึกของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • (หน้า 2)

โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

 • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 12 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 4 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5