TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 โครงการ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 ตุลาคม 2560

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการส่งเสริมนักเรียนดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • (หน้า 4)
  • (หลักสูตรนานาชาติ หน้า 7)
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
  • (หน้า 5)
  • (หลักสูตรนานาชาติ หน้า 7)
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
  • (หน้า 4)
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • (หลักสูตรนานาชาติ หน้า 7)
 • โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
  • (หน้า 6)
 • โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา
  • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป 250 คน
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม-นานาชาติ 40 คน
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์-นานาชาติ 40 คน
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ 40 คน
  • วิศวกรรมสื่อดิจิทัล-นานาชาติ 40 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 410 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7