รับตรง59 นักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 2559

โครงการรับตรง นักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 2557

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 23 ธันวาคม 2556 – 2 มีนาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
  • เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 17 – 20 ปี (เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2537-2540)

วิธีสมัคร

  • รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 – 14 กุมภาพันธ์ 2557
  • สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์