ปฏิทินรับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (5 รอบ)

ปฏิทินรับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (5 รอบ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศกำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

ข่าวด่วน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : รับด้วยผลงาน/ผลการเรียน
  • 3 – 9 ตุลาคม 2560
 • รอบที่ 2 : โควตาที่มีการสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
  • 22 – 28 ธันวาคม 2560
 • รอบที่ 3 : รับตรงรวม
  • 9 – 13 พฤษภาคม 2560
 • รอบที่ 4 : โควตาที่มีการสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
  • 6 – 10 มิถุนายน 2560
 • รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
  • 6 – 12 กรกฎาคม 2560

เว็บไซต์