TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง61 โอลิมปิกวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 9 ตุลาคม 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์
  • หรือ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ของโครงการส่งสเริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นม.ปลาย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.75 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ (ฟิสิกส์/เคมี) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ชีวะ) ไม่ต่ำกว่า 4.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาต่างประเทศ (อังกฤศ) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผ่านการแข่งขันระดับชาติ ในอันดับที่ 1 – 50 ของ สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของ สสวท. ในโครงการจัดผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 4 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9