TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง61 สาขาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 9 ตุลาคม 2560
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาเอเชียใต้
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาสเปน
  • ภาษาอิตาเลียน
  • ประวัติศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • ศิลปะการละคร
  • สารสนเทศศึกษา
  • ปรัชญา
  • เทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL(IBT) — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือเทียบเท่า
  • หรือ IELTS (Academic) — ไม่ต่ำกว่า 6.5
  • หรือ CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
 • เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบหรือผ่านการสอบวัดความรู้ หรือได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ หรือประกวดสุนทรพจน์ หรือการประกวดการแสดงละคร หรือได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายของการตัดสินมอบรางวัลด้านการแสดงระดับอาชีพตามที่กำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10