TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง61 วิศวะระบบควบคุม,เครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 2 เมษายน 2561
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา-เทียบโอน คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ในสาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.30
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 15 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์/ความถนัดเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3