รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)

รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 9 เมษายน 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือคณิต-อังกฤษ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
  • สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • สายการเรียนคณิต-อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT
 • เป็นทายาท บุตรหลานอย่างแท้จริง ของเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือธุรกิจบรรจุภัณฑ์
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์