โครงการรับตรง นักเรียนเตรียมทหารฯ กองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ 2557

โครงการรับตรง นักเรียนเตรียมทหารฯ กองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ 2557

โรงเรียนนายเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 มกราคม – 10 มีนาคม 2557

คุณสมบัติ

 • คุณวุฒิการศึกษากำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
 • เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง 14 – 17 ปี
 • มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้
  • อายุ 14 ปี สูง 155 ซ.ม. – น้ำหนัก 40 ก.ก.
  • อายุ 15 ปี สูง 157 ซ.ม. – น้ำหนัก 42 ก.ก.
  • อายุ 16 ปี สูง 159 ซ.ม. – น้ำหนัก 44 ก.ก.
  • อายุ 17 ปี สูง 161 ซ.ม. – น้ำหนัก 46 ก.ก.

วิธีสมัคร

 • สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.rtna.ac.th/ หรือทาง http://admission.navy.mi.th/
 • สมัครด้วยตนเอง รับสมัคร ที่โรงเรียนนายเรือ (จังหวัดสมุทรปราการ) ระหว่างเดือนมีนาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์