TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 2 สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ)

[ หน้า 2 ] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ)

รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 2 สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ)

ป้ายกำกับ: