รับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)

รับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 3 รับตรงอิสระ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 12 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • บริบาลเภสัชกรรม
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีผลการสอบ GAT PAT1 PAT2
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 10 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์