รับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ)

รับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการ กสพท.

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • บริบาลเภสัชกรรม
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เป็นไปตามเกณฑ์ของ กสพท.
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวิชาเฉพาะ
 • ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์