ปฏิทินรับตรง61 TCAS ม.ขอนแก่น 2561 (5 รอบ)

ปฏิทินรับตรง61 TCAS ม.ขอนแก่น 2561 (5 รอบ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศกำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : ยื่นผลงาน
  • 2 – 12 ตุลาคม 2560
 • รอบที่ 2 : โควตาภาคอีสาน
  • 11 – 24 มกราคม 2561
 • รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
  • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • รอบที่ 4 : Admission
  • 6 – 10 มิถุนายน 2561
 • รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
  • 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินรับตรง61 TCAS ม.ขอนแก่น 2561 (5 รอบ)

เว็บไซต์