ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (5 รอบ)

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (5 รอบ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศกำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : รับด้วยแฟ้มผลงาน ไม่มีการสอบข้อเขียน
  • 15 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560
 • รอบที่ 2 : รับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ
  • 8 – 20 มกราคม 2561
 • รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
  • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • รอบที่ 4 : Admission
  • 6 – 10 มิถุนายน 2560
 • รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
  • กรกฎาคม 2561

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (5 รอบ)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์