TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (5 รอบ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศกำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : รับด้วยแฟ้มผลงาน ไม่มีการสอบข้อเขียน
  • 15 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560
 • รอบที่ 2 : รับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ
  • 8 – 20 มกราคม 2561
 • รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
  • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • รอบที่ 4 : Admission
  • 6 – 10 มิถุนายน 2560
 • รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
  • กรกฎาคม 2561

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (5 รอบ)

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์