ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 (4 รอบ)

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 (4 รอบ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (4 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : ยื่นแฟ้มผลงาน
  • 16 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2560
 • รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่
  • 14 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561
 • รอบที่ 3 : รอบตรงทั่วประเทศ
  • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • รอบที่ 4 : Admission
  • 6 – 10 มิถุนายน 2561

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 (4 รอบ)

เว็บไซต์