รับตรง60 ความสามารถนาฏศิลป์/ดนตรี ม.นเรศวร 2560 (รอบ 3)

รับตรง60 ความสามารถนาฏศิลป์/ดนตรี ม.นเรศวร 2560 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 – 26 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 10 คน
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 10 คน
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 5 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน หรือดนตรีตะวันตก
 • มีผลการสอบ O-NET
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 25 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่ ตึก QS มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์