TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง60 ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2560 (รอบหลัง Admission)

[ หน้า 8 ] มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบหลัง Admission)

รับตรง60 ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2560 (รอบหลัง Admission)

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ป้ายกำกับ: