รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลาฯ-ปัตตานี 2560 (รอบพิเศษ)

รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลาฯ-ปัตตานี 2560 (รอบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบพิเศษ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 13 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน
  • การจัดการสารสนเทศ
  • ประวัติศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-สังคมวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-มานุษยวิทยา
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาจีน-ภาษาและวรรณคดีจีน-ปริญญาร่วมระหว่างประเทศ
  • ภาษาและวรรณคดีไทย
  • ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ-ภาษาอาหรับ
  • ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
  • ภาษาเกาหลี
  • มลายูศึกษา
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษามลายู
  • ภาษายุโรป-ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษายุโรป-ภาษาเยอรมัน
  • ปรัชญาและศาสนา
  • บริหารธุรกิจ
  • สังคมสงเคราะห์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2558-2559
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 416 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์