รับตรง60 ความร่วมมือ ตปท. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)

รับตรง60 ความร่วมมือ ตปท. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และ Vanung University (ไต้หวัน) 3 ปี หรือ Guangxi University of Foreign Languages (จีน) 3 ปี
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 50 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • เขียนบทความ
 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์