โครงการรับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2557

โครงการรับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2557

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 เมษายน 2557

คุณสมบัติ

 • หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ (5 ปี)
  • รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต อายุไม่เกิน 21 ปี
 • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (5 ปี)
  • รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต อายุไม่เกิน 21 ปี
 • หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (5 ปี)
  • รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างกลเรือ, ช่างกลเกษตร, ช่างจักรกลหนัก, และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม อายุไม่เกิน 25 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ (3 ปี)
  • รับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 30 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ (3 ปี)
  • รับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 30 ปี

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.mmtc.ac.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์