รับตรง60 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2560 (ครั้งที่ 2)

รับตรง60 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2560 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์ 10 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช 10 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 10 คน
  • ธุรกิจการเกษตร 10 คน
 • (หน้า 3, 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 6)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์