รับตรง60 วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง-นานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง60 วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง-นานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 – 30 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมในและเทคโนโลยียาง หลักสูตรนานาชาติ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต จากในและต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.70
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.70
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 รายการ ดังนี้
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5
  • หรือ TOEFL PBT — ไม่ต่ำกว่า 450
  • หรือ TOEFL CBT — ไม่ต่ำกว่า 133
  • หรือ TOEFL IBT — ไม่ต่ำกว่า 45
  • หรือ TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 450
  • หรือ PSU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 55
  • หรือ CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 55
  • หรือ TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 400
  • หรือ โอเน็ต ภาษาอังกฤษ — ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  • หรือ GAT 2 ภาษาอังกฤษ — ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • หรือ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครโดยตรง ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน อาคาร LRC ชั้น 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์