รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 18 มิถุนายน 2560

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

รูปแบบที่ 1

 • สาขาที่เปิดรับ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการสอบ PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
  • มีผลการสอบ PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์

รูปแบบที่ 2

 • สาขาที่เปิดรับ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • กระบวนการคัดเลือก
  • สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานความถนัดทางวิศวกรรม
  • สอบสัมภาษณ์

รูปแบบที่ 3

 • สาขาที่เปิดรับ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • เป็นบุตรหรือทายาทเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูง
 • กระบวนการคัดเลือก
  • สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานความถนัดทางวิศวกรรม
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2560

เว็บไซต์