TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 – 20 มิถุนายน 2560

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2

จำนวนที่รับ

  • 50 คน

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
หน้า: 1 2