รับตรง60 โควตาพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 (รอบ 2)

รับตรง60 โควตาพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • เทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเแลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • เขียนเรียงความหัวข้อ (ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับอุตสาหกรรมเกษตรไทย) โดยเขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • (หน้า 2)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์