รับตรง60 ทักษะพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

รับตรง60 ทักษะพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 31 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะพลศึกษา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 • อายุไม่เกิน 22 ปี
 • มีทักษะพิเศษที่เกี่ยวข้องทางด้านพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายโดยมีเอกสารประวัติแสดงความสามารถ
 • มีความสามารถทางด้านกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ กรีฑา เซปักตะกร้อ เทควันโด ฟุตซอล ฟุตบอล บาสเกตบอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด พายเรือ ลีลาศ เปตอง เทนนิส ดาบสากล ปัญจักสีลัต หมากกระดาน วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ กอล์ฟ รักบี้ฟุตบอล ในระดับที่กำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบภาคปฏิบัติ
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์