รับตรง60 รัฐประศาสนศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2560

รับตรง60 รัฐประศาสนศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • การบริหารทั่วไป-ภาคพิเศษ
  • 24 เมษายน – 16 มิถุนายน 2560
 • การบริหารท้องถิ่น-ภาคพิเศษ
  • 24 เมษายน – 20 มิถุนายน 2560

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • การบริหารทั่วไป-ภาคพิเศษ
  • การบริหารท้องถิ่น-ภาคพิเศษ

การบริหารทั่วไป-ภาคพิเศษ (หน้า 2-5)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กศน. ปวช.
 • จำนวนที่รับ
  • 35 คน
 • กระบวนการคัดเลือก
  • สอบคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

การบริหารท้องถิ่น-ภาคพิเศษ (หน้า 6-9)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
  • มีผลการสอบ GAT
 • จำนวนที่รับ
  • 25 คน
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ ชั้น 2 ห้อง 202 อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9