รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 23 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์
  • การบัญชี
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจ-วิทยาเขตหนองคาย
  • การเงิน
  • (หน้า 4)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 5)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการการคลัง
  • การจัดการงานช่างและผังเมือง
  • (หน้า 5)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • (หน้า 6)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 7)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • เป็นนักกีฬากรีฑา ว่ายน้ำ เทควันโด ยูโด คาราเต้-โด บริดจ์ หมากกระดาน ครอสเวิร์ด เอแม็ต เปตอง ยิงปืน วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทย
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • มีคะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
  • และ/หรือ ผลการสอบ GAT / PAT และ/หรือ วิชาสามัญ
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและสมรรถภาพทางกาย
 • (หน้า 8)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์