TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง60 คณะวิทยาศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

  • 26 เมษายน – 26 มิถุนายน 2560
  • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ 70 คน
    • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ 70 คน
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์คํานวณ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
  • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

  • รวม 140 คน
  • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)
  • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6