รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.พะเยา 2560 (ขยายเวลา)

รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.พะเยา 2560 (ขยายเวลา)

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 (ขยายเวลา)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 เมษายน – 26 มิถุนายน 2560
 • 5 เมษายน – 20 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • อายุ 16-35 ปี
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 60 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์