TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2557 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ธันวาคม 2556 – 12 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาคปกติ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ — 60 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล — 50 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า — 60 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา — 35 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ — 50 คน
 • พิเศษ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต — 50 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลคะแนนการสอบ GAT, PAT 1, PAT 3

จำนวนรับ

 • รวม 290 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://admission.eng.src.ku.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์