รับตรง59/60 ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2559/2560

รับตรง59/60 ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2559/2560

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประเภททุนสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 28 เมษายน 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
 • เป็นหญิง หรือชาย อายุ 16-35 ปี
 • มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์ปกติมาก จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • สอบวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์