TCAS/รับตรง61 โควตาสำหรับ ม.6 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561

โครงการสอบตรง คณะบริหารธุรกิจ-นานาชาติ ม.ราชมงคลธัญบุรี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 18 พฤศจิกายน 2556 – 30 เมษายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ที่ตณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 ชั้น 2 ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์