โครงการสอบตรง คณะบริหารธุรกิจ-นานาชาติ ม.ราชมงคลธัญบุรี 2557

โครงการสอบตรง คณะบริหารธุรกิจ-นานาชาติ ม.ราชมงคลธัญบุรี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 18 พฤศจิกายน 2556 – 30 เมษายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ที่ตณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 ชั้น 2 ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์