TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง60 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2560 (หลักสูตรนานาชาติ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 24 เมษายน 2560
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะจิตวิทยา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา-นานาชาติ 3 คน
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการสื่อสาร-นานาชาติ 2 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ-นานาชาติ 3 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ 1 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ 1 คน
 • (หน้า 4
 • , 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเงื่อนไขดังนี้
  • Grade 12 ตามระบบโรงเรียนอเมริกัน หรือ
  • Year 13 ตามมระบบโรงเรียนอังกฤษ หรือ
  • GCE O Level ตามระบบโรงเรียนอังกฤษ หรือ
  • GED หรือ IGCSE เทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา ในต่อไปนี้
  • กรีฑา กอล์ฟ คาราเต้-โด ครอสเวิร์ด ซอฟท์บอล ดาบสากล ตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส บริดจ์ บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง โปโลน้ำ ฟุตซอล ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน ยูโด ยูยิตสู รักบี้ฟุตบอล เรือพาย ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน
 • มีประวัติผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับชาติ ตามเกณฑ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด ในช่วงปี 2557-2559
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษและวิชาการ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 15)

จำนวนที่รับ

 • รวม 10 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7, 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18