TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง60 นวัตกรรมการจัดการสังคมฯ ม.มหิดล-อํานาจเจริญ 2560 (รอบ 3)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • มีนาคม – 28 เมษายน 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลคะแนนวิชาสามัญ 4 วิชา คือ คณิต ไทย อังกฤษ สังคม
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดอำนาจเจริญ
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4