TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง60 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2560 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • จิตรกรรม 10 คน
  • กราฟิคอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 15 คน
  • นิเทศศิลป์-คอมพิวเตอร์กราฟิก 10 คน
  • ออกแบบเซรามิกส์ 15 คน
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์-หลักสูตรสองภาษา 10 คน
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบทฤษฎี และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7