TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง60 ผลการเรียนดีทั่วประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 16 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • กีฏวิทยา 1 คน
  • วิทยาโรคพืช 1 คน
  • ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1 คน
  • พืชสวน 1 คน
  • พืชไร่ 1 คน
  • การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 คน
  • สัตวศาสตร์ 1 คน
  • การประมง 1 คน
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร 1 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.60
 • มีผลการสอบ O-NET วิชาไทย1 สังคม2 อังกฤษ3 คณิต4 วิทย์5
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 9 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6