TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง60 ส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ม.พะเยา 2560

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 มีนาคม – 29 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ หรือห้องเรียนที่จัดแผนการเรียนเน้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นหนังสือรับรองการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาจากผู้ฝึกสอนหรือครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา
 • หากเป็น หรือเคยเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5