TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง60 คณิตศาสตร์ประกันภัย/อุตสาหกรรม-นานาชาติ ม.มหิดล 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย/อุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ ระบบรับตรงโดยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย-นานาชาติ
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-นานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 • ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย-นานาชาติ
   • TOEFL / IELTS / หรือผลสอบอื่นเทียบเท่า
   • หรือ ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-นานาชาติ
   • IELTS / SAT / MU-TEST / หรือผลสอบอื่นเทียบเท่า
   • หรือ ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5