รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

รับตรง60 ทั่วประเทศ ทันตแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มีนาคม – 17 เมษายน 2560
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2, 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลสอบวิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560
 • มีผลการทดสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2560
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 คน
  • เชียงราย 2 คน
  • เชียงใหม่ 1 คน
  • แม่ฮ่องสอน 1 คน
  • ลำพูน 1 คน
  • ลำปาง 1 คน
  • พะเยา 1 คน
  • แพร่ 1 คน
  • น่าน 1 คน
  • อุตรดิตถ์ 1 คน
  • พิษณุโลก 1 คน
  • สุโขทัย 1 คน
  • ตาก 1 คน
  • นครสวรรค์ 1 คน
  • กำแพงเพชร 1 คน
  • เพชรบูรณ์ 1 คน
  • พิจิตร 1 คน
  • อุทัยธานี 1 คน
 • นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ 12 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11