TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

รับตรง60 +ทุน นักเรียนโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทย์ ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สถิติ
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน.
  • หรือ โครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
  • หรือ วิชาสามัญ – อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • สาขาวิชาละ 5 คน
 • รวม 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5