TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 การวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 1 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 7 – 20 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม -ภาคพิเศษ จำนวน 100 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ กศน.
 • มีผลการสอบ O-NET ของปีการศึกษา 2558 หรือ 2559
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานหลักสูตรการวิจัยทางสังคม ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • (หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10