รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์-ไอที ม.เกษตร-กำแพงแสน 2560

รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์-ไอที ม.เกษตร-กำแพงแสน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 20 เมษายน 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -ภาคพิเศษ จำนวน 30 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -ภาคพิเศษ จำนวน 30 คน
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT PAT1 PAT2 O-NET
 • มีผลการสอบ GAT ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์